pomysł na prezent

§1 PRZEPISY WSTĘPNE

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
okazicielu – oznacza to osobę pełnoletnią posiadającą vouchera i realizującą go zgodnie z obowiązującym regulaminem;
nabywcy – oznacz to osobę, która wykupiła voucher i zaakceptowała obowiązujący regulamin;
wystawcy – Jasmine Oriental Częstochowa

§2 TERMIN WAŻNOŚCI

Voucher upominkowy, zwany dalej voucherem jest ważny pół roku od czasu od jego wystawienia. Data ważności jest zapisana na voucherze.

§3 ZASADY DOT. VOUCHERA

 1. Voucher jest na okaziciela i może być zrealizowany tylko w placówce Jasmine Oriental SPA ul. Filomatów 4/7, Częstochowa
 1. Voucher może być wystawiony na konkretny zabieg np. masaż tajski lub rytuał lub też na kwotę, którą można przeznaczyć na dowolną usługę oferowaną w Jasmine Oriental Spa
 2. Voucher wystawiony na kwotę odliczany jest od ceny wskazanej w cenniku usług Jasmine Oriental Spa. obowiązującego w dniu realizacji vouchera.
 3. Voucher wystawiony na usługę jest realizowany zgodnie z przeznaczeniem na konkretną wykupioną usługę, bez względu na obowiązującą cenę w dniu realizacji i może być wykorzystany tylko na konkretny cel określony przez nabywcę vouchera i wskazany tym samym na voucherze.
 4. Voucher nie łączy się z innymi promocjami/voucherami i nie można go zamienić na gotówkę.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę

§4 REALIZACJA VOUCHERA

 1. Voucher może być zrealizowany przez osobę pełnoletnią, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wybranego zabiegu.
 2. Warunkiem realizacji vouchera jest przekazanie go pracownikowi obsługi Pacjenta, przed wizytą w dniu jego realizacji.
 3. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości lub pełnej usługi w jednym dniu, voucher z odpowiednią adnotacją pracownika obsługi Pacjenta, jest zwracany okazicielowi, który pozostałą wartość /usługę z vouchera może wykorzystać w terminie późniejszym, jednak nie później niż data ważności vouchera.
 4. W przypadku realizacji vouchera wystawionego na konkretną kwotę i braku możliwości pokrycia pełnej wartości wybranej usługi wartością vouchera, różnica ta musi zostać uregulowana przez okaziciela vouchera najpóźniej w dniu realizacji vouchera.
 5. Zagubienie/zniszczenie lub przekroczenie terminu ważności vouchera jest jednoznaczne z brakiem możliwości realizacji go i odstąpieniem od wszelkich roszczeń z tego tytułu (przez nabywcę lub okaziciela, który taki voucher otrzymał) wobec wystawcy. W przypadku gdy obdarowany jest pewien iż nie wykorzysta kuponu w określonym wyżej czasie prosimy o kontakt w naszą recepcją w celu indywidualnie dopasowanego terminu wizyty.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi, ani nie ma możliwości wymiany na gotówkę.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup vouchera oznacza akceptację Regulaminu przez samego nabywcę oraz okaziciela, który taki voucher będzie realizował.
 2. Regulamin dot.voucherów upominkowych dostępny jest na stronie internetowej www.czestochowa.jasminespa.pl oraz w rejestracji Jasmine Spa w Częstochowie
 3. Wystawca vouchera zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie 
Formularz kontaktowy
Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami
  Kontakt